Kliederkerk voor kinderen

De Protestantse Gemeente Oosterhout organiseert op 1 oktober 2023 weer een Kliederkerk.
Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarbij jong en oud op een creatieve manier de
betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dat gebeurt door samen te ontdekken (kliederen),
samen te vieren (luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, bidden) en afsluitend samen wat
te eten.

Op 1 oktober is er weer Kliederkerk van 15:00 – 17:00 uur in de Vredeskerk aan de
Rulstraat in Oosterhout. Het thema is: ‘Samen ontdekken we de kerk’. Iedereen is welkom!
In het bijzonder kinderen van 4-12 jaar, samen met hun ouders. Na afloop zal er wat lekkers
zijn om met elkaar te delen en nog wat na te praten.