DE VISIE VAN DE ORTS 2023

De Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting ORTS heeft als verzorgingsgebied voor haar omroep uitingen Oosterhout en zijn breed verzorgingsgebied zoals Oosteind, Den Hout en Dorst. De doelgroepen variëren van Jong tot oud, particulieren en ondernemers, autochtoon en allochtoon. De ORTS richt zich hierbij op de traditionele media zowel als sociale media. Deze twee versterken elkaar. De media Radio, TV en Kabelkrant bedienen vooral een wat oudere doelgroep en de minder digitaal vaardigen. Daarentegen valt onze ORTS app, en de uitingen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc. vooral in de smaak bij jongeren en andere digitaal vaardige Oosterhouters.

De ORTS brengt dagelijks Oosterhouts nieuws op alle media, veelal live, hetzij vanuit de studio of op locatie. Zichtbaarheid en herkenbaarheid is een van de doelen van de ORTS.

Bestuur en Management

Sinds een aantal jaar is het bestuur vrijwel op volle sterkte met bestuurders die kundig zijn op hun eigen omroep vakgebied, door jarenlange ervaring en/of door scholing. Het bestuur schept de voorwaarden voor het optimaal functioneren van alle medewerkers van de ORTS. Deeltijd betaalde medewerkers en enthousiaste vrijwilligers maken samen de programma’s van de ORTS. Jong en oud werkt in een ongedwongen sfeer, individueel of in teamverband aan het missie van de ORTS. Het brengen van “De verhalen van Oosterhout” aan de verzorgingsregio. Daarvoor wordt actief de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties, verenigingen, de politiek, ondernemers, het onderwijs, zorginstellingen en evenementen organisatie in het verzorgingsgebied.

Bekostiging

Landelijke worden lokale publieke omroepen tot op heden nog gefinancierd voor een deel, door de bijdrage welke de gemeente ontvangt per aansluiting in de plaats. Deze wordt in Oosterhout grotendeels doorgegeven (zoals door het rijk bedoeld) aan de lokale omroep. Samen met de advertentie inkomsten en het verrichten van werkzaamheden voor derden vormt dit het basis inkomen van de ORTS.

Locatie Oosterhout

Alle activiteiten van de ORTS zijn op dit moment onder gebracht op de Bredaseweg 108B. De ideale locatie zou een plekje zijn midden in de samenleving van waaruit ook live uitzendingen uitgezonden kunnen worden. Waar publiek langs loopt en binnen kan komen en een locatie waar zichtbaarheid en herkenbaarheid door vergroot worden.

Maatschappelijke Samenwerking

De ORTS werkt veel en graag samen met andere Oosterhoutse organisaties zoals bv De Pannehoef (Ph2), De Bussel, Theek5, Ook van Wosterhout, de ROZO (Radio Omroep voor Zorg en Ouderen) en Oosterhout.nieuws.nl. Deze intensieve samenwerking uit zich op het terrein van producties zowel op radio als op tv, het uitlenen van medewerkers en kennis en een samenwerking op techniek en productie vlak.

Ook worden afspraken gemaakt met evenement organisaties zoals De Bruisende Binnenstad, Oosterhout Live, Het Parkfeest, De OCS etc. Uiteraard doet de ORTS ook verslag op politiek belangrijke momenten zoals raadsvergaderingen en verkiezingen.

Materialen

ORTS werkt continu aan het onderhouden, aanvullen en verbeteren van de hoeveelheid en de kwaliteit van materialen om uitzendingen te kunnen blijven maken. Dit varieert van abonnementen op diverse uitzend diensten tot het aanschaffen van oortjes en portofoons voor evenementen, een locatie set, het onderhouden en inrichten van studio apparatuur voor radio zoals een mengtafel met microfoons etc. tot het inrichten van een locatie unit voor live uitzendingen voor radio en tv op locatie in het verzorgingsgebied.

Streekomroep

De ORTS is samen met de gemeente voorstander van een sterke lokale omroep. Binnenkort (over een paar jaar) gaat de volledige financiering van de Publieke Lokale Omroep een andere vorm krijgen. Hierbij voor verwacht dat de bekostiging voor het grootste deel van het Rijk gaat komen. En nog slechts een klein deel direct van de gemeente. Hierdoor kan het Rijk dan ook eisen stellen aan de kwaliteit en professionaliteit van de Lokale Omroep. Op deze omslag is de ORTS zich terdege aan het voorbereiden door nu al een professionaliseringsslag te gaan maken. Hiervoor is veel geld nodig waarvoor het Rijk ook subsidie beschikbaar stelt. Oosterhout en Breda gaan deze professionaliseringsslag samen aan.

Ook zal de ORTS de samenwerking op te zoeken met andere lokale omroepen zoals Drimmelen, Geertruidenberg, Alphen-Chaam en Baarle Nassau. Deze omroepen zijn het uitgangspunt voor een wellicht later te vormen streekomroep. ORTS en BredaNu zijn sinds 2023 de samenwerking aangegaan op gebied van het maken van programma’s zowel op TV als op radio die voor beide verzorgingsgebieden interessant kunnen zijn.

Ook werkt de ORTS als sinds de corona crisis samen met de andere Oosterhoutse omroep de ROZO, op het gebied van uitwisseling van radioprogramma’s. Het uitgangspunt is steeds dat de betrokken partijen van de samenwerking, er ieder voor zich beter van worden. Ook samenwerking op de digitale media gaat tot de mogelijkheden behoren.

Tot zover de visie 2023