De ORTS is een stichting welke nagenoeg compleet wordt gerund door vrijwilligers. Het bestuur van de ORTS bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Hieronder vindt u de leden van het bestuur:

Johan Westra  – voorzitter
Elle Joosen  – penningmeester
Gerry Oomen – secretaris
Noud Struijk – bestuurslid radiozaken
Marja Coolen – bestuurslid redactioneel
Marlo van Gils – bestuurslid technische zaken

De TV zaken worden waargenomen door voorzitter Johan Westra (totdat een bestuurslid TV zaken is gevonden)

Belangrijkste taken van het bestuur zijn als volgt:
– Personeels- en organisatiebeleid (medewerkersbeleid, organisatiestructuur, communicatie e.d.);
– Vaststellen beleidsplan en het voeren van strategisch en tactisch beleid;
– Opstellen, vaststellen en handhaven van de begroting, rekeningen en financieel beheer;
– Zorg voor handhaving zendmachtiging via gemeente en Commissariaat voor de Media;
– Public Relations zowel in- als extern.

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@orts.nl.

PBO
Het PBO staat voor Programma Beleidsbepalend Orgaan. Volgens de mediawet dient aan elke omroepstichting een PBO gekoppeld te zijn. Het PBO bewaakt de eisen die worden gesteld door de mediawet en het Commissariaat voor de Media. Alle leden van het PBO zijn vrijwilligers en worden benoemd door het college van Burgemeester en wethouders. De belangrijkste taken van het PBO zijn:

– Het vaststellen van programmabeleid;
– Toetsing van de in het programmabeleid gestelde uitgangspunten;
– Geven van advies (gevraagd of ongevraagd) aan het bestuur;
– Het opstellen van de jaarlijkse rapportage aan het CvdM aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

Het PBO is te bereiken via: pbo@orts.nl

Het PBO bestaat momenteel uit de onderstaande personen/stromingen:
Maatschappelijke organisaties        : Jack Erlings (voorzitter PBO)
Werknemers                                    : Wim Christ (secretaris PBO)
Jongeren                                         : Kevin IJpelaar (Het PBO is op zoek naar een vervanger, interesse? mail naar pbo@orts.nl )
Etnische groepen en minderheden : Jalal Et Talabi
Religieuze Stromingen                    : Jan Frérejean
Vertegenwoordiger Kerkdorpen     : Wilma Schutten
Vertegenwoordiger Vastgoed
Eigenaren Binnenstad                     : Evelien Bolte
Werkgevers                                     : (vacant)