De ORTS verwerkt persoonsgegevens omdat het voor het goed functioneren van onze (interactieve) diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

De ORTS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.orts.nl, de bijbehorende mobiele app(licaties) en de RTV-producties.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom de ORTS uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.orts.nl.

Waarom we de persoonsgegevens nodig hebben
De ORTS verzamelt en gebruikt persoonsgegevens via de website en de app voor de volgende doelen:
• Het vervullen van onze journalistieke rol als de lokale omroep in Oosterhout;
• Het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze onlinekanalen;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• Het mogelijk maken van het bijwonen van evenementen, zoals bijvoorbeeld #Ovoz;
• Het uitvoeren van prijsvragen en het handhaven van de regels die ORTS daarvoor hanteert;
• Het in staat stellen van adverteerders om gepersonaliseerde advertenties op de website van de ORTS te plaatsen;
• Het onderhouden van klantrelaties;
• Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te voeren;
• Indien we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Welke persoonsgegevens gebruikt de ORTS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook portretfoto’s zijn persoonsgegevens. In de context van een gebruiker van de diensten van de ORTS kunnen de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt worden:
• Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.) bij het kopen van merchandise in onze webshop, bij deelname aan prijsvragen en spelletjes en inschrijven op de nieuwsbrief;
• Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
• Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);
• Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
• Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
• Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.);
• Sollicitatiegegevens (zoals Naw-gegevens, e-mailadres, etc.);
• Social Media gegevens (zoals likes, reacties etc.).

Bewaartermijn
De ORTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van de hiervoor beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Gegevens van sollicitanten worden in beginsel vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, ongeacht de uitkomst verwijderd. In uitzonderingsgevallen geldt dat deze, mits er toestemming wordt verleend door de sollicitant, maximaal één jaar in portefeuille gehouden.

Voor sponsoren en adverteerders geldt dat wij de niet-financiële gegevens, na drie jaar geen contact meer gehad te hebben, zullen opschonen. Voor de financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Voor gegevens van contactmomenten met de afnemers van onze diensten geldt dat we die niet langer dan 14 maanden bewaren na het laatste contactmoment.

Ten aanzien van bewaartermijnen geldt dat wat journalistieke waarde heeft, of had, ook archiefwaarde heeft en dat de bewaartermijnen om die reden in beginsel onbegrensd zijn.

Persoonsgegevens via Sociale Media
De ORTS heeft een aantal Social Media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden in contact te blijven met onze onlinebezoekers, kijkers en luisteraars. De ORTS gebruikt gegevens over dit soort contacten (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van de ORTS te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Klikgedrag en cookies
Naast verstrekte gegevens bij bijvoorbeeld de aankoop van ORTS merchandise of likes op onze Social Media pagina’s, worden er ook gegevens verzamelt over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om drie redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van jou als bezoeker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij de belasting van de website. Als laatste werken wij samen met advertentieplatforms voor het kunnen aanbieden van op maat aangepaste advertenties op onze website en in onze app.

Beveiliging
Medewerkers van de ORTS hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Rechten
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft onder meer de volgende rechten:
• recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
• recht van inzage (artikel 15 AVG )
• recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
• recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
• recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via:

Email: secretariaat@orts.nl

Brief: ORTS t.a.v. Privacy Postbus 124, 4900 AC, Oosterhout

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De ORTS zal van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassingen. Bekijk daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor een de meest actuele versie.

Neem vooral contact op met secretariaat@orts.nl voor vragen of opmerkingen, wij willen in het kader van onze publieke taak hier continu in verbeteren.