Binnen de organisatie wordt de dagelijkse leiding door het bestuur gedelegeerd naar het zogenaamd MT (management team). Het MT zorgt in eerste instantie voor: het contact met alle vrijwilligers, in samenspraak met het bestuur ontwikkelen van beleid en procedures, ontwikkeling nieuwe TV en radio-formats en programma’s, begeleiding en instroom van nieuwe vrijwilligers, begeleiden van stagiair(e)s en overige dagelijkse taken. Het MT rapporteert te allen tijden aan het bestuur, indien daartoe opdracht wordt gegeven.

Het management team van de ORTS bestaat uit leden van de afdelingen:
– Coördinator kabelkrant en social media (vacant)
– Hoofd Radio – (vacant)
– Hoofd Televisie – (vacant)
– Hoofd Facilitaire dienst – Martin Veenstra
– Acquisitie, Reclame & Sponsoring – OKE Communicatie/Operationeel Manager
– Operationeel Manager – Carlo Haarbosch
– Afgevaardigde van het bestuur – Peter de Hoogh
Alle vacante functies worden ingevuld door de Operationeel Manager totdat er zich weer iemand aanmeld voor deze functie.

Het MT is te bereiken via: mt@orts.nl.