Binnen de organisatie wordt de dagelijkse leiding door het bestuur gedelegeerd naar het zogenaamd MT (management team). Het MT zorgt er in eerste instantie voor: het contact met alle vrijwilligers, in samenspraak met het bestuur ontwikkelen van beleid en procedures, ontwikkeling nieuwe TV en radio-formats en programma’s, begeleiding en instroom van nieuwe vrijwilligers, begeleiden van stagiair(e)s en overige dagelijkse taken. Het MT rapporteert te allen tijen – en minimaal 1 keer per maand – aan het bestuur.

Het management team van de ORTS bestaat uit leden van de afdelingen:
– Redactie & kabelkrant
– Radio
– Televisie
– Facilitaire dienst
– Acquisitie, PR, Reclame & Sponsoring

Het MT is te bereiken via: mt@orts.nl.