Heeft u een klacht over een geschreven bericht of een radio of tv programma of een van de medewerkers van onze omroep en wilt u die communiceren aan de ORTS, dan hebben wij daar een klachtenprocedure voor, met een eenvoudig stappenplan.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de door u met ons gedeelde informatie en persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij (in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving) alleen bewaren zolang deze nodig zijn om uw klacht te behandelen. Tevens streven wij er naar om uw klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

De procedure is als volgt:

  1. Stuur een mail naar info@orts.nl. of brief naar: ORTS klachten, postbus 124, 4900 AC Oosterhout. Deze correspondentie dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
    Uw voor- en achternaam, straat huisnummer, postcode plaats. E-mail adres en telefoon nummer. Tevens een duidelijke omschrijving van uw klacht en het programma of bericht waar het over gaat. En eventueel uw voorstel voor de oplossing van uw klacht.
  2. Na ontvangst van uw bericht zullen wij u een bevestiging van ontvangst sturen.
  3. Uw klacht wordt in behandeling genomen en wij zullen binnen 14 dagen of eerder, indien mogelijk, schriftelijk reageren.
  4. Soms kan een klacht snel worden opgelost, bv als het een typefout of vergissing betreft in een geschreven nieuwsuiting. U krijgt dan altijd direct bericht als de klacht is verholpen.
  5. Als een klacht wat meer onderzoek vergt, dat wordt deze eerst bekeken, geanalyseerd en voorgelegd aan een eventuele programmamaker, of andere betrokkene, zodat de oorzaak kan worden vastgesteld.
  6. Dan wordt er een uitspraak gedaan of de klacht gegrond is en hoe de klacht kan worden opgelost. Hierop zal dan actie worden ondernomen. Soms betreft de klacht een gevolg van journalistieke creativiteit of journalistieke keuze die niet overeenkomt met een keuze die u zou hebben gemaakt. Maar ook dan zullen wij onze reactie schriftelijk aan u uitleggen.
  7. Wij nemen uw klacht altijd serieus in behandeling!