De Kletspet – Wensen en voorspellingen & Voornemens & 2024

De vragen van deze week:
1. Als u iets zou kunnen voorspellen m.b.t. 2024 wat zou dat dan zijn?
2. Hoe denkt u uw goede voornemens vol te kunnen houden?
De stelling van de week:
2024 wordt in veel opzichten een beter jaar dan 2023.