Verbeterde ambulance urgentie-indeling


De ambulancesector werkt al jaren met drie urgenties: A1, A2 (spoedeisende
ambulancezorg) en B (niet-spoedeisende, planbare ambulancezorg).

Uit onderzoek is gebleken dat een uitbreiding van deze urgentie-indeling onder meer een verdere
verbetering van de kwaliteit van zorg kan opleveren. De ambulancesector heeft daarom de
afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, verbeterde urgentie-indeling, op basis van medisch-logische gronden:


Alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland implementeren de nieuwe
urgenties dit jaar, te beginnen met de urgenties A0, B1 en B2. Dit gebeurt in de periode 1
februari t/m 2 april 2024.