Nieuwe locatie opvang asielzoekers en statushouders 

De kantoorpanden aan de Hoevestein 24-26-28 zijn, na langdurige onderhandelingen, aangekocht door het COA. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met het COA een overeenkomst aan te gaan om in deze panden opvang te regelen voor asielzoekers en statushouders. Het COA gaat binnenkort inloopavonden houden om de plannen nader toe te lichten. De verwachting is dat de opvanglocatie medio 2025 in gebruik genomen kan worden.

Vanuit de landelijke en provinciale opgave moet de gemeente Oosterhout 320 mensen opvangen (dit was tot nu toe 230 mensen). In de panden aan de Hoevestein kan voor 250 mensen opvang gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat er een mix aan bewoners komt: van jong tot oud, alleenstaanden en gezinnen, asielzoekers en statushouders. 

Het college geeft aan dat met het gebruik van de kantoorpanden de huisvesting van asielzoekers en statushouders niet ten koste van de woningvoorraad voor woningzoekenden gaat. Bovendien is de verwachting dat de begeleiding en beveiliging beter en eenvoudiger door het COA te regelen is dan bij kleinschalige opvang. 

De nu nog in het Gr8-hotel verblijvende jongeren zullen verhuizen naar de nieuwe locatie. De opvang op de locatie Elschot blijft wel in stand. Oud-burgemeester Mark Buijs geeft aan opgelucht te zijn dat het traject, dat al twee jaar loopt, afgewerkt is, zodat een opvolger niet hiermee wordt belast. Het college geeft nog aan niet te gaan over de hoeveelheid mensen die opgevangen moeten worden en wil niet continu noodopvang bieden, maar veelal getraumatiseerde mensen structureel opvangen. Die mogelijkheid lijkt zich nu voor te doen op de genoemde locatie.