Cultuurcluster Galvanitas droom of nachtmerrie?

Rapport Cultuurcluster door externe partij is afgerond.

De opdracht aan het onderzoeksbureau Stevens van Dijck / STEAD was om de haalbaarheid te bekijken (in de breedste zin van het woord) om van het Galvanitasterrein een hotspot te maken met cultuur als kernfunctie.

De voorlopige conclusie van dit rapport is dat alleen *als MOYA, H19 en Bourgogne Kruis de kern van het cultuurcluster vormen, er in voldoende mate aan de succesfactoren tegemoet gekomen
wordt. Idealiter zouden nog andere partijen uit de cultuursector aan kunnen haken.

Uit de financiele verkenning van de cultuurcluster blijkt echter dat de berekening voor H19 zeer onvoordelig uitvalt voor de gemeente. Die zal dat met de komende perspectiefnota geen fijn vooruitzicht vinden. Een van de voorwaarden voor de verhuizing van H19 is dat dit niet substantieel duurder zou uitpakken voor de gemeente. Aan die voorwaarde wordt in ieder geval volgens dit onderzoek niet voldaan. *De gemeente gaat van € 53.000 naar €172.000 kosten. Een substantieel verschil .

Ook de horeca invulling is een hekel punt van aandacht in de cultuurcluster. Enerzijds zit ook Bourgondisch Kruis in de locatie en zou de hier nu zittende hocera ondernemer volgens het rapport, een exact passende formule moeten finetunen gericht op de betreffende doelgroepen. *Dit in een vorm van het beschikbaar stellen van catering voor redelijke prijzen aan de klanten van H19, MOYA en de overige huurders. Het rapport voorziet in een vergaande samenwerking zelfs met een constructie waarbij een deel van de horeca winst terug kan vloeien naar de betrokken culturele partijen. Er wordt gesproken van grip op de horeca. Hier zal het laatste woord met de huidige commerciële horeca partij ook nog niet over gesproken zijn.

Hier komt nu ook nog bij dat MOYA recentelijk zijn bakens heeft verzet en is aanghaakt bij het initiatief om de Antoniuskerk een nieuwe invulling te geven. Dit betekent dat van het voldoen aan de randvoorwaarden voor succes geen sprake meer is.

Het rapport zegt geen ja of nee op de haalbaarheid maar heeft een aantal minimale kritische factoren voor succes aangegeven.*

  1. Langdurig commitment van MOYA, H19 en Bourgogne Kruis om hun activiteiten te (blijven) ontplooien op het Galvanitas terrein; En daarmee accepteert de gemeente Oosterhout ook impliciet dat de huisvestingslasten van H19 significant stijgen;
  2. Langdurig commitment van MOYA, H19 en Bourgogne Kruis om samen te werken, een gezamenlijke ambitie uit te spreken en deze te verwezenlijken;
  3. Aantrekken van (een) innovatieve en professionele horeca exploitant(en) die gezamenlijk met MOYA, H19 en Bourgogne Kruis zorgt/zorgen voor ondersteunende catering en events, deze functie moet dan zo ondergebracht worden dat er voldoende financiële prikkel bestaat voor de horecafunctie om culturele programmering te faciliteren;
  4. Het benoemen van een kwartiermaker met visie, lef, overtuigingskracht en mandaat die het initiatief verder tot ontwikkeling brengt samen met de belangrijkste partners in de ontwikkeling;
  5. Aantrekken van overige huurders die zich goed verdragen met het cultuurcluster; leegstand is immers fnuikend voor het gehele plan.

*Letterlijke bron: het hierboven omschreven rapport.

Afbeelding: Grosfeld Bekkers van der Velde.