De Perspectiefnota in stemming

Vanavond werd er opnieuw vergaderd over de perspectief nota, een vervolg van gisteren. Nu kwamen eerst de wethouders aan het woord om de gisteren gestelde vragen te beantwoorden en daarna een tweede termijn, waarna stemming volgde op de verschillende moties en ammendementen.

De financiële uitdagingen, zoals een verwacht structureel tekort van minstens €15 miljoen, maken deze perspectiefnota extra interessant. De gemeente streeft naar “een meer duurzame balans tussen inhoud, middelen en organisatie, met scherpere keuzes en meer verbinding met inwoners en partners”.

De stemmingen laten ons zien nu waar de prioriteiten liggen bij de Oosterhoutse raad. Overigens, met zijnjarenlange bestuurservaring kwam burgemeester Frans Backhuijs toch voor het eerst in aanraking met een digitale stemming in de raadszaal.

Zo maar twee voorbeelden uit de stemmingen: De hondenbelasting wordt niet afgeschaft. En de taakstelling op de Bussel en Theek 5 is komen te vervallen door de unanieme aanname van het ammendement.

De perspectiefnota werd aangenomen met 18 stemmen voor en 11 tegen.

Nu zal de duivel in de details en de uitvoering zitten. De ORTS houdt u op de hoogte.