Een ongeluk zit in een klein hoekje

Dat geldt ook vooral op de weg. Een plaats waar weggebruikers in alle maten en soorten samen gebruik maken van een klein stuk land. Regelmatig zien we dat bij bepaalde kruisingen of wegen in Oosterhout net wat meer ongelukken gebeuren dan elders. Dan moet daar wel iets structureels aan de hand zijn.

Het kan ook zijn dat de stoplichten plotseling niet meer werken, zoals gisteren op het kruispunt Bouwlingstraat – Ridderstraat. Of dat er een lantaarnpaal is uitgevallen waardoor een bepaalde straat niet goed wordt verlicht, of er liggen tegels los of er zijn gaten in de weg gevallen.

Mensen merken het op, en gelukkig maken mensen daar ook steeds meer melding van via het Meldpunt openbare ruimte van de gemeente.

Na verwerking van de klachten wordt er dan vaak direct actie ondernomen, maar soms moeten er ook grotere plannen gemaakt worden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Beneluxweg. Hier werd al heel lang veel te hard gereden. Dit heeft deze maand geleid tot het aanbrengen van drempels. Deze klus is geklaard.

Daarnaast hebben we nog de reconstructie Vondellaan – Holtroplaan hier wordt al vanaf 3 juni hard aan gewerkt door Boskalis. De klus vordert gestaag.

Foto: Oosterbouwt