Gemeentelijke energievisie

De gemeente heeft een strategisch plan opgesteld met betrekking tot de te maken stappen om het klimaatdoel van energie neutraal Oosterhout in 2050 te behalen. Zij noemt dit plan de energievisie.

In 2022 had Oosterhout nog een energiemix van 24% electriciteit, 46% gas en 31% brandstoffen. Om dit om te buigen naar energie neutraal in 2050, dat is een van de grootste uitdagingen van Oosterhout.

De warmtetransitie is complex, het electriciteitsnet is vol, de verzwaring hiervan moet o.a. komen van wind op zee en de daarbijbehorende investeringen zijn hoog. Maar als we hier niet geïntegreerd aan doelen werken dan heeft dit een negatief effect op onze economie, comfort en welvaart.

Zo is er een wet collectieve warmte waarin staat dat 51% van het warmtenet in publieke handen (gemeente of provincie) moet zijn om uitwassen in energiekosten te voorkomen. Ook hier zal de gemeente haar aandacht op moeten richten.

Voor Oosterhout komen de volgende volgende uitdagingen om de hoek kijken: Verzwaring van het electriciteitsnet door aanlanding van de Nederwiek3 electriciteits voorziening met converterstation en elektrolyser. Uitbreiding van de 150Kv Oosteind wijkstations, buisleidingen Delta Rhine Corridor voor o.a. waterstof aanvoer.

Regionaal: zijn er uitdagingen zoals Energiepark A59 en zonnepark Dorst, Amernet – uitbreiding Brabantbreed en een Lokaal warmtenet – aqua, geothermie en groen gas.

Vanmiddag zit wethouder Guus Beenhakker bij de ORTS in de uitzending van Oosterhout Vandaag op Zaterdag, om 14.40 uur in de Bussel. Luister op https://orts.nl/radio/

Foto: Fakton BV