Oosterhout deelt mee in 50 miljoen. Bestuursakkoord getekend

Oosterhout tekende vandaag het bestuursakkoord ter verdeling van compensatiegelden. Het Rijk stelt 50 miljoen Euro beschikbaar aan de betrokken gemeenten als douceur voor het ongemak bij de aanleg van de infrastructuur op land van Nederwiek3 – ‘net op zee’.

Vrijdag 21 juni werd in Moerdijk het bestuursakkoord getekend door de gemeenten Oosterhout, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg waarin de verdeling van die gelden is overeengekomen. 50 miljoen Euro, worden verstrekt aan de betrokken gemeenten.

Voor Oosterhout betekent dat, pro rata berekend, 4,3 miljoen om uit te geven aan leefklimaatprojecten. Oosterhout heeft hiervoor al mogelijke projecten aangedragen. Zoals het er nu uitziet zal Dommelbergen en wellicht specifiek de omgeving van Arkendonk daar profijt van hebben.

De toewijzing van de definitieve locatie van de stations laat nog op zich wachten tot ergens na december 2024. Maar daar is de verdeling van de gelden niet van afhankelijk. De genoemde gemeenten hebben geen zeggenschap over de locatie. Ook kunnen zij geen voorkeur aangeven of invloed op uitoefenen. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk, samen met TenneT.

Energie transitie en de energievisie staat bij de gemeente hoog op de agenda. Zij maakt zich zorgen om de problemen die er nu zijn met het overvolle electriciteitnet. Voor de transitie naar hernieuwbare energie is een vergoting van het stroomnet hard nodig. Bijvoorbeeld het bedrijven terrein Everdenberg-Oost ondervindt daar last van. Daar kunnen grootverbruikers nog steeds geen aansluiting krijgen. En juist dat terrein is gasloos aangelegd met led verlichting om toekomstbestendig te zijn.

Windpark Nederwiek3 -‘net op zee’ met zijn grote windparken op zee zou moeten gaan zorgen voor verlichting op het stroomnet.

Klik op de QR code voor een gedetailleerd beeld van de twee mogelijke tracé’s van de ondergrondse leidingen en de mogelijke locaties van de converterstations.