Wil je als bedrijf in Oosterhout aangesloten worden op de waterstof / CO2 toevoer vanuit de Delta-Rhine corridor ?

Met de komst van de Delta-Rhine Corridor die door onze gemeente gaat lopen komt de mogelijkheid voor bedrijven om zich op dit netwerk te laten aansluiten. Dit netwerk vervoert waterstof, maar ook CO2. beiden bieden kansen voor verduurzaming o.a. voor vervanging van fosiele brandstoffen.

De gemeente Oosterhout is aan het inventariseren hoeveel potentiële afzet er voor deze produkten zou zijn om een plan op te kunnen stellen om het ministerie van EZK te vragen om een aftakking naar Oosterhout te faciliteren. De aanleg van deze corridor staat gepland voor 2029.

Op 19 juni werd al een bijeenkomst gehouden voor ondernemers voor meer informatie omtrent de materie en welke kansen er liggen voor bedrijven en de slag naar duurzaam ondernemen.

Heb je deze kans, als ondernemer, gemist om nader kennis te maken met de details, mogelijkheden en potentiële voordelen, dan kun je altijd terecht bij de gemeente. Stuur een mail naar duurzaam@oosterhout.nl