Cameratoezicht Bredaseweg na brandstichting

Er is afgelopen week twee keer brand gesticht in een pand in aanbouw op de Bredaseweg.
De gemeente kan zich voorstellen dat dit de omwonenden ongerust maakt. Daarom heeft de burgemeester besloten de woning te sluiten vanwege ernstige verstoring van de openbare orde en heeft op 25 juni camera’s geplaatst. Deze zijn tijdelijk, tot 6 augustus, en gericht op de openbare weg. 

De camera’s staan in directe verbinding met de politie en beelden worden na enkele dagen verwijderd tenzij er strafbare feiten worden vermoed.


Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Integrale Veiligheid via 14 0162, bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Ziet u verdachte situaties? Meld dit dan. Zonder uw meldingen kan de gemeente niet handelen. Gebruik daarvoor de BuitenBeter App of in acute nood 112 en bij minder spoed 0900 – 88 44 of Anoniem M 0800-7000.

Foto: Carlo Haarbosch – ORTS