Zomer vier je samen, campagne tegen zomereenzaamheid

Nederland werd vorig jaar wakker geschut door de campagne ‘Zomer vier je samen’, waarin
Stichting Met je hart aandacht vroeg voor zomereenzaamheid onder ouderen.
Het bracht een golf van bewustwording teweeg, waarop directeur Aimée Romme deze zomer
voortbouwt. Vandaag roept ze opnieuw op: “Teken onze standpunten en nodig ouderen uit in
je leven, want ‘Zomer vier je samen’”!
Zomereenzaamheid, het woord bestaat helaas echt. Wat is het?
“De zomer is voor de meeste mensen een fijne adempauze in een druk bestaan. Massaal gaan we
op vakantie en sluiten scholen en sportverenigingen hun deuren. Het wordt stil op straat. Voor veel
ouderen is dit een ramp in hun toch al eenzame bestaan. Want juist dat ene praatje op straat, dat
kleine moment van aandacht, betekent alles voor ze. Terwijl zij de buren samen horen barbecueën,
zitten ouderen alleen binnen met een bord op schoot. Eenzaamheid overvalt hen dan gedurende
twee trage maanden waarin de dagen extra lang zijn. Meer dan de helft van 75-plussers voelt zich
in zomer geregeld eenzaam. Dat zijn meer dan 950.000 mensen.”
Vorig jaar lanceerde Met je hart voor het eerst de campagne ‘Zomer vier je samen’, wat bracht
dat teweeg?
“We werden totaal overvallen door de massale aandacht die de media eraan besteedde. Weinig
mensen bleken zich bewust te zijn van de schrijnende situatie waarin veel ouderen zich zomers
bevinden. We raakten een gevoelige snaar. Talloze televisieprogramma’s, kranten en online media
brachten zomereenzaamheid onder de aandacht. Er werden zelfs raadsvragen over gesteld.
Vandaag varen we door op deze maatschappelijke golf van bewustzijn, door opnieuw in actie te
komen. En dat zullen we blijven doen zolang het nodig is.”
Hoe ziet de campagne er dit jaar uit?
“’Zomer vier je samen’ gaat 25 juni van start en eindigt gelijktijdig met de zomervakantie. Ons doel
is om het besef rondom zomereenzaamheid verder te verbreden en anderen te motiveren en
inspireren om in actie te komen. Met je hart gelooft in de kracht van dat ene kleine gebaar, zodat
ouderen voelen dat ze niet vergeten worden. Ook doen we er dit jaar een schepje bovenop: op
sociale media en op onze website (https://www.metjehart.nl/zomervierjesamen/) doen we een
oproep waarin we je uitnodigen onze standpunten te tekenen en te delen. Dus vind jij ook dat
ouderen net als jij mogen meegenieten van een fijne zomer? Geloof jij in de kracht van inclusiviteit
en positiviteit? Laat het ons weten, want samen kunnen we de pijn verzachten!”
Wat kunnen we verder doen?
“Maak op straat een praatje met een oudere of vraag je buurvrouw op de koffie. Ben je van plan
naar het tuincentrum te gaan? Vraag iemand uit de straat mee te gaan. Het is een kleine moeite
met daadwerkelijke impact. Stuur vanuit je vakantieadres een kaartje. Hiermee betrek je eenzame
ouderen in jouw vakantiepret en voelen ze dat je aan ze denkt. Zelf doe ik dit bijvoorbeeld met
Stichting Met je hart | Burgemeester Burgerslaan 40a, 5245 NH Rosmalen | info@metjehart.nl |
www.metjehart.nl KvK 56278128 | NL72 RABO 0331260743 | Stichting Met je hart heeft een ANBI status
Jany van 75 jaar. Ze appte me laatst nog dat ze dat zo fijn vindt omdat het mooie herinneringen
doet herleven.”
Wat brengt contact met eenzame ouderen jou persoonlijk?
“Het is ongelofelijk hoe je met weinig moeite een ander zo gelukkig kan maken. Dat maakt me blij
en trots. Het is een gelijkwaardige win-winsituatie en dat gun ik iedereen van jong tot oud. Ouderen
beschikken over een enorme levenservaring en bieden graag een luisterend oor. Het maakt dat ik
dankbaar en veerkrachtig in het leven sta. Hun waardevolle levenswijsheden mogen niet achter de
voordeur verloren gaan.”

Foto’s: Stichting Met Je Hart