Ondernemers maken bezwaar tegen de opvang van assielzoekers en statushouders op bedrijventerrein Hoevestein.

Luister voor meer informatie naar Ad Evers die om 12.00 bij Oosterhout Vandaag in gesprek gaat met Dhr. André Pols en de politiek. www.orts.nl/radio

LUISTER voor meer informatie naar Ad Evers die om dinsdag 2 juli om 12.00 bij Oosterhout Vandaag in gesprek was met Dhr. André Pols en de politiek. https://orts.nl/radio-programma-gemist/ het eerste en tweede onderwerp.

We vermelden eerder al, dat de kantoorpanden aan de Hoevestein 24-26-28 bestemd zijn voor de huisvesting van ca 250 mensen in de COA opvang. Het is de bedoeling dat er een mix aan bewoners komt: van jong tot oud, alleenstaanden en gezinnen, asielzoekers en statushouders. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten met het COA een overeenkomst aan te gaan om in deze panden opvang te regelen voor asielzoekers en statushouders. Ook meldden we dat het COA inloopavonden zou gaan houden om de plannen nader toe te lichten. De verwachting is dat de opvanglocatie medio 2025 in gebruik genomen kan worden.

De eerste van deze inloopavonden is gisteren gehouden in het gemeentehuis. De meningen over de gedeelde informatie waren grotendeels negatief. Te weinig informatie. Niet genoeg details en vooral geen duidelijke informatie.

Dhr. André Pols noemde het een amateuristische vertoning. Hij gaf tevens in zijn gesprek met Ad Evers aan, dat de ondernemers nog steeds niet individueel door de gemeente zijn geinformeerd, alleen via de VVE. En dat het COA aangaf dat dit aanbod van de gemeente afkomstig was. En niet een verzoek wat af kwam van het COA.

Tevens werd het thema vervuilde grond aangehaald. Een hotel daar vestigen werd blijkbaar geweigerd, maar tijdelijke (15 jaar) opvang van mensen mag wel ?! De grond is aanzienlijk vervuild door vroegere vestiging van “t Zimke” De zeemleer fabriek en ook ooit een textielfabriek.

Hannie Broekhoven van GBV merkt hierbij op, dat de gemeenteraad geen partner is in deze beslissingen. Het college van B&W is hiervoor het verantwoordelijke orgaan.

Dhr. Pols vertegenwoordigt meerdere ondernemers op het bedrijventerrein Hoevestein. Zij zullen zich om diverse redenen tegen de huisvesting van mensen op het bedrijventerrein blijven verzetten en zullen hiertoe juridische stappen ondernemen.

Kan een afbeelding zijn van kaart en tekst

.