Champagne voor theehuis in Floralia

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli bracht Groen Links, in samenwerking met Samen voor Oosterhout, PvdA, GBV en Gemeentebelangen een amendement in tijdens de besprekening van de Resultaten-bestemming 2023.

Het amendement kreeg de titel ‘Opknappen theehuis Floralia’
De indienende partijen vroegen de raad in te stemmen met een wijzinging van het bestemming van € 200.000 van het totale positieve resultaat van 2023 van € 10.308.868 en dit bedrag specifiek in te zetten voor het opknappen van het Theehuis.

Dit amendement werd vrijwel raadsbreed gedragen en werd tijdens de stemming aangenomen met 27 stemmen voor en 3 tegen. Alleen de fractie van Voor Heel Oosterhout stemde tegen.

Ter verdere informatie: Het theehuis is in 1982 verhuisd van de toenmalige Waterloostraat, waar het onderdeel was van een monumentaal pand en gronden, naar de Beneluxweg om het te behouden voor Oosterhout. Het pand in de Waterloostraat en theehuis moesten plaats maken voor ontwikkelingen op het Waterlooplein met o.a. De Bussel.

De stichting Showtuin Floralia kreeg hiermee de opdracht vanuit de gemeente mee om voor het onderhoud van het pand te zorgen. Dat heeft de stichting tot 2018 ook gedaan. Echter de in 1969 opgerichte stichting Showtuin Floralia hield op 1 januari 2018 op te bestaan. Omdat de grond in 1969 ter beschikking werd gesteld door de gemeente aan de stichting Showtuin Floralia, heeft de stichting bij opheffing deze grond, de tuin met al zijn opstallen en dus ook het theehuis teruggegeven aan de gemeente.

Hiermee werd dus ook de zorgplicht voor het theehuis weer overgedragen aan de gemeente. Hierna heeft de tuin etc. zijn naam Floralia behouden maar is het nog steeds met alle opstallen, eigendom van de gemeente. In 2018 is het beheer van het Floralia Park overgegaan naar zorgorganisatie Prospects@work uit Tilburg.

Er is zelfs een boek verschenen naar aanleiding van de sluiting van de Showtuin Floralia het heet : ‘Bijna vijftig jaar Floralia’ geschreven door de toenmalige voorzitter van de showtuin Floralia: Theo van Gorp

Meer weten….. luister naar het interview bij de ORTS met Jacqueline Kuhlman over dit onderwerp. https://orts.nl/radio-programma-gemist/?id=15774038&dt=

Foto: Floralia