Groene krokodil voor wethouder Kastelijns

Op 2 juli heeft het CDA de Groene Krokodil aangeboden aan de wethouder, samen met de uitslagen, conclusies en aanbevelingen n.a.v. de enquête onder verenigingen in Oosterhout.

Op initiatief van CDA-kamerlid Inge van Dijk hebben veel lokale CDA-fracties gereageerd op landelijke signalen van verenigingen over ingewikkeld papierwerk. De bekende paarse krokodil uit de OHRA-reclame staat symbool voor overdreven bureaucratie. CDA Oosterhout heeft de wethouders een groene krokodil aangeboden als teken van steun aan verenigingen die worstelen met regels en papierwerk, en Petro Trommelen en Anco Bakx hebben hun zorgen n.a.v. de enquete met de wethouder besproken.

Uit de online enquete van het CDA blijkt dat onzinnig papierwerk in Oosterhout wel meevalt, maar wel dat vrijwilligers bijvoorbeeld moeite hebben om overdag de juiste ambtenaar te bereiken. Verenigingen maken zich zorgen over huisvesting, onverwachte huurverhogingen, locatie-onzekerheid en het afnemende aantal vrijwilligers. Ook is er aandacht voor de groeiende groep ouderen die veilige sportplekken en sociale voorzieningen missen.

Het rapport bevat suggesties zoals een centraal punt voor boekhouding of EHBO-cursussen. De Oosterhoutse wethouders hebben hiermee een goede basis om verenigingen te steunen. Het CDA bedankt de verenigingen voor hun deelname aan het onderzoek en hun bijdrage aan de maatschappij.

Luister naar het gesprek over deze enquete met ORTS Axel Kruse en Natascha Bakx secretaris van CDA Oosterhout https://orts.nl/radio-programma-gemist/?id=15814558&dt=

Foto: CDA