Werkzaamheden Arendsplein

Deze week hebben omwonenden van het Arendsplein een brief ontvangen met daarin de vorderingen en de geplande werkzaamheden op korte termijn voor de herontwikkeling van het Arendsplein. De sloop van de westvleugel Arendshof II is begonnen en tevens zullen er ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden.

De voorbereidende sloopwerkzaamheden zijn bijna afgerond en de machinale sloop zal binnenkort van start gaan. In 6 weken tijd (tot begin april) wordt de sloop van de hele westvleugel afgerond. Het transport voor de sloop aan- en afvoer zal volledig langs de Prins Frederikstraat gaan omdat er geen veilige alternatieve route gebruikt kan worden.

Na de sloop zal direct worden gestart met de bouw van appartementencomplex op deze locatie. Om de Prins Frederikstraat en haar bewoners te ontlasten is ervoor gekozen in overleg met de aannemer om (in principe) de Prins Frederikstraat te gebruiken als aanvoer route en de Kegelstraat als afvoerroute. Zo wordt de eventuele overlast verdeeld.

Tijdelijk is er geen voetgangersverkeer mogelijk tussen de Prins Frederikstraat en het Arendsplein tot na de sloop van de westvleugel. Tussen de Kegelstraat en Arendplein blijft dit wel mogelijk.

Als de ABN-AMRO locatie wordt opgeleverd zal er hier rondom een voetpad worden aangelegd en ook tegelijkertijd de afvalcontainers worden geplaatst tussen de parkeergarage en Uylenburcht.

Tijdlijn: Mei 2024 oplevering ABN-AMRO appartementen. Eind 2024 oplevering RABO appartementen. Halverwege 2025 oplevering appartementen op de westvleugel locatie, Daarna wordt het openbare gebied afgewerkt. Herinrichting van het openbaar gebied wordt verwacht te zijn afgerond eind 2025/begin 2026.