Samen verantwoordelijk voor betaalbare zorg


Zes maatregelen, vijf pilots

Inwoners moeten nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op de voor hen noodzakelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld om zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee te kunnen doen aan activiteiten. Om dat te bereiken stelt het college aan de raad zes maatregelen voor om de stijgende kosten binnen de Wmo te beteugelen. Hiermee zou vanaf 2020 zes ton minder uitgegeven kunnen worden, van de 1,2 miljoen kosten die boven het beschikbare budget uitkomt. Het college onderzoekt verder in hoeverre vijf pilots op het gebied van dagbesteding en vervoer geld besparen.

Wethouder Piena: ‘Wat we ons als inwoners, zorgaanbieders en gemeente moeten realiseren, is dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betaalbaar houden van het Oosterhoutse zorgstelsel. We moeten allemaal kritisch kijken naar hoe we onze zorg efficiënt kunnen regelen. Door geen onnodige zorgkosten te maken, houden we de zorg beschikbaar voor mensen die dit echt nodig hebben. Nu en in de toekomst.’ 

Zes maatregelen

Eerder zijn maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen en de toegang tot maatschappelijke ondersteuning beter te organiseren. In totaal moeten deze en de nu voorgestelde maatregelen een kostenbesparing van 1,2 miljoen opleveren.

Zo stelt het college voor de hulp bij het huishouden opnieuw aan te besteden en een partnerschap aan te gaan met een beperkt aantal aanbieders. Ten tweede zou de scootmobielpool, waar mensen een scootmobiel kunnen lenen, uitgebreid kunnen worden. Er worden alleen individueel scootmobielen verstrekt aan mensen die een aangepaste scootmobiel nodig hebben. De mantelzorgwaardering in de vorm van een jaarlijks geldbedrag wordt vervangen door speciale activiteiten om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Het cursusaanbod voor kwetsbare groepen wordt beter op elkaar afgestemd. De onafhankelijke cliëntondersteuning zal anders worden gefinancierd. En tot slot is het voorstel om Surplus Welzijn minder subsidie te geven.

Evaluatie pilots

Een mogelijke manier om kosten te besparen is dat inwoners gebruik maken van zogenaamde vrij toegankelijke voorzieningen. Dit zijn diensten waar inwoners kunnen binnenlopen of gebruik van kunnen maken zonder een indicatie van bijvoorbeeld huisarts of sociaal wijkteam. Inwoners kunnen bijvoorbeeld sinds 2017 gebruik maken van inlooppunten om hun dag te besteden, zoals de pilots Floralia, Inloop de Pastorie en de Buurtkamer. En mensen kunnen zelf hun vervoer regelen zonder dat zij een indicatie nodig hebben, door gebruik te maken van de pilot ANWB AutoMaatje. Uit een evaluatie blijkt dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over deze nieuwe diensten. Het college wil weten of de investering die in deze diensten zit nu en in de toekomst ook kosten scheelt. Uit dit nadere onderzoek moet bijvoorbeeld blijken of mensen die gebruik maken van deze diensten minder, later of geen gebruik maken van een duurdere individuele vorm van dagbesteding of vervoer. Op basis daarvan besluit het college welke pilots een vaste plek krijgen in het dienstenaanbod van de gemeente.

Pilot BeweegSaam

Het college heeft op basis van de huidige evaluatie al wel besloten de pilot BeweegSaam een vaste plek te geven. BeweegSaam is een wekelijkse sportieve activiteit voor dementerende ouderen. De ouderen zwemmen onder begeleiding van mbo- en hbo-studenten, onder regie van zorgprofessionals. BeweegSaam zal zich vanaf 1 juli 2019 financieel zelf kunnen bedruipen en heeft dan geen gemeentelijke financiering meer nodig.

1 Comment

  1. Ik snap dat er moet worden bezuinigd. Waar ik wel mee zit om de mantelzorg waardering af te schaven. Is voor mij de enigste manier om mijn waardering uit te drukken. Heb zelf de middelen niet om ze in het zonnetje te zetten. Ik weet dat mijn mantelzorg ers geen behoefte hebben om iets te volgen. Dankzij mijn mantelzorgers kan ik een redelijk leven leiden. Nu wordt het nog moeilijker om hupte vragen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.