Voedselbos van 1 hectare in Den Hout

Burgemeester en wethouders hebben besloten om 1 hectare grond aan de Vrachelsestraat voor een periode van 25 jaar beschikbaar te stellen aan Stichting het Houts Voedselbos. Via het wijkgericht werken is dit buurtinitiatief uit Den Hout naar voren gekomen. Het doel van de initiatiefnemers is om met een voedselbos in de buurt van Den Hout, naast leren van de natuur ook sociale netwerken te verstevigen. Met het organiseren van activiteiten kan het voedselbos een plek voor ontmoeting en verbinding in Den Hout worden.