Groene Lintje voor Willem-Jan van der Zanden

Op maandag 5 juni jl., tijdens de fractievergadering van GroenLinks, werd bij Willem-Jan van der Zanden het Groene Lintje opgespeld.

Onder het mom van een belangrijke bespreking was hij naar het gemeentehuis gelokt. Toen het afdelingsbestuur van GroenLinks de vergaderkamer binnenstapte, had hij nog niet in de gaten dat hijzelf het lijdend voorwerp was.

Het bestuur heeft gemeend Willem-Jan het Groene Lintje toe te kennen gezien zijn staat van dienst in de afgelopen 25 jaar. Hij heeft mede gestaan aan de wieg van GroenLinks Oosterhout. Door zijn gedrevenheid en enthousiasme heeft hij de partij gebracht waar zij nu is en er een krachtige en bloeiende partij van gemaakt.

Van der Zanden wilde vermeld hebben dat hij dat alleen had kunnen doen met de hulp van vele betrokken GroenLinksleden die hij hiervoor uitdrukkelijk bedankte.

Nadat het Groene Lintje was opgespeld en de bijbehorende oorkonde was overhandigd, werd onder het genot van een kopje koffie met een stuk feestelijk gebak nog kort nagepraat.

Foto: Groen Links