Droogtemaatregelen Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste verboden in om water uit sloten en beken te gebruiken. Dat is een gevolg van vier weken zonder neerslag.

Wanneer waterstanden in een bepaald gebied te veel zakken, kan het waterschap verbieden om water uit sloten en beken te gebruiken voor bijvoorbeeld beregening.

Het waterschap geeft aan dat het droge en warme weer voor veel mensen vooral ook fijn is. Helemaal na een nat voorjaar. Het waterschap roept echter wel op ook bij dat zomergevoel wel stil te staan bij het watergebruik.

Meer informatie is te vinden via de website: http://www.brabantsedelta.nl/droogte-in-midden-en-west-brabant.