Ontwikkeling Amphia-terrein

Op 6 juni heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over de vraag van het Amphia om haar terrein te herontwikkelen. Amphia wil graag in Oosterhout zorg blijven aanbieden en wil haar ziekenhuisafdelingen onderbrengen in het Kempenhaeghe-gebouw.

Vervolgens kan het huidige ziekenhuisgebouw gesloopt worden en kunnen er op die plek ongeveer 380 woningen worden gebouwd. Ook is het de bedoeling om op het terrein een OV-hub te realiseren, die het huidige busstation aan Leijsenhoek zal vervangen.

De gemeenteraad bespreekt op 4 juli in de gemeenteraadsvergadering de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Als de gemeenteraad instemt, moet er een nieuw omgevingsplan worden opgesteld. Voordat het plan kan worden opgesteld, zal er een omgevingsdialoog gaan plaatsvinden over onder andere woningbouw, parkeren en groeninrichting.

Foto: Ramon Mangold