Nieuwe voorzitter Cross for the Crocus

Hans van Gastel is sinds kort de nieuwe voorzitter van Cross for the Crocus. Hij volgt Hans Molewijk op.

Cross for the Crocus zet zich in voor het inzamelen van geld voor goede doelen die een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker of bijdragen aan een draaglijker leven van kankerpatiënten en hun familieleden. Denk daarbij aan Inloophuis Poppy’s, KWF Oosterhout en Stichting Op den Alpe Rijen.

Hans van Gastel is al sinds 2015 betrokken bij Cross for the Crosus en geeft aan zeer vereerd te zijn dat hij de voorzittersrol mag vervullen.

Naast een nieuwe voorzitter is er ook een nieuwe penningmeester toegetreden tot het bestuur: Erich Buckers.

Foto: Cross for the Crocus