Zonnepark Dorst

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor Zonnepark Dorst aan de Akkerweg.

Het zonnepark wordt 9,6 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en de Bavelse Berg. Het zonnepark kan groene stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Bewoners kunnen meedelen in de opbrengsten.

In en om het zonnepark komt ruimte voor groen en biodiversiteit. De beplanting er omheen wordt al aangelegd voor de aanleg van het zonnepark. In de gemeenteraadsvergadering van 4 juli praat de raad over de ontwerp vvgb. Omwonenden en bewoners van Dorst ontvangen voor die tijd een nieuwsbrief.

Foto: ORTS Archief