Elektrische vuilniswagens voor Oosterhout

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten weten dat de Europese aanbesteding voor de levering van vier elektrische vuilniswagens inmiddels is afgerond.

Deze vuilniswagens zorgen voor schonere lucht in de stad ten opzichte van de huidige vuilniswagens die op diesel rijden. De levering van de vuilniswagens wordt overigens pas in de zomer van 2024 verwacht, omdat de levertijd is opgelopen tot ongeveer 60 weken. De gemeenteraad moet nog wel de financiële middelen beschikbaar stellen voor de aanschaf van de eerste twee vuilniswagens.