Werkeloosheid in Oosterhout gedaald

Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat de werkeloosheid in Oosterhout in mei is gedaald. Ook het totaalbeeld van de provincie Noord-Brabant geeft een daling te zien.

In mei ontvingen 485 mensen in Oosterhout een WW-uitkering en in april waren dat er nog 508. Dit is een daling van 4,5%. Ten opzichte van mei 2022 is de daling nog groter: toen kregen 565 mensen een WW-uitkering en dat betekent dat het aantal uitkering nu gedaald is met 14,2%.

Voor de gehele provincie geldt dat het percentage mensen met een WW-uitkering in mei gedaald is met 3% en ten opzichte van mei 2022 met 9,1%. Oosterhout scoort dus beter dan gemiddeld.