De Kletspet – Oosterhoutse politiek & Hoge gebouwen

De vragen van deze week:
1. In hoeverre bent u op de hoogte van de Oosterhoutse politiek, en hoe doen de 2 nieuwe partijen ‘Lokaal Open en Sociaal’ (oftewel LOeS) en ‘Voor Heel Oosterhout’ het volgens u?
2. Wat vindt u van het idee dat nieuwe gebouwen in Oosterhout nooit hoger mogen worden dan de basiliek op de Markt?