De Kletspet – afl7jrg9 – Grootste uitdaging Nederland & Armoedebestrijding

De vragen van deze week:
1. Volgens de koning is Nederland een aantrekkelijk land met uitdagingen. Wat is volgens u de grootste uitdaging waar Nederland voor staat?

2. Wat is volgens u de beste manier om de armoede in Nederland te bestrijden?

De stelling van de week:
In Nederland heeft ieder kind dezelfde kansen.