Aftrap project Petje Af basisscholen

Bij BS de Duizendpoot werd het project Petje Af gestart.
Doel: Meer kansen bieden aan de kinderen m.b.t. de toekomst.

ORTS – De verhalen van Oosterhout