College zet ‘tijdelijk’ rem op vernieuwbouw Gemeentehuis

Burgemeester en Wethouders hebben deze week in een brief aan de Gemeenteraad laten weten het project Vernieuwbouw gemeentehuis na afronding van het Definitief Ontwerp tijdelijk te pauzeren. Het college heeft hiertoe besloten in relatie tot het proces van strategische heroriëntatie.

Het college schrijft verder dat zij op dossierniveau nu geen onomkeerbare stappen wil nemen. Zowel het starten van de diverse Europese aanbestedingen als de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben een dusdanig permanent karakter, dat deze neigen naar een te grote mate van onomkeerbaarheid. Het college heeft daarom besloten om nu een pas op de plaats te maken en in afwachting van de integrale afweging in het kader van de strategische heroriëntatie, het project Vernieuwbouw gemeentehuis na afronding van het Definitief Ontwerp, tijdelijk te pauzeren.
In de uitzending van Oosterhout Vandaag van donderdag 12 oktober (eerste onderwerp) gaf wethouder Kastelijns een toelichting.

In het ORTS radioprogramma Oosterhout Vandaag van donderdagmiddag bevestigt wethouder Arnoud Kastelijns dat de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis met minstens een half jaar vertraagd wordt. Het college van B & W drukt op de pauzeknop omdat de financiële situatie voor de komende jaren heel onzeker is. Het besluit maakt deel uit van de strategische heroriëntatie.

Kastelijns legde aan Ad Evers uit dat ze de komende jaren als gemeente heel veel tekort gaan komen omdat de overheid op een andere manier het geld naar de gemeente gaat overmaken. Terwijl hiermee de helft van de begroting gefinancierd wordt. De andere helft komt uit de gemeentelijke belastingen etc. Het kan in 2026 uiteindelijk wel 10 miljoen euro schelen. Daarom wil het college nu geen onomkeerbare beslissingen nemen van een project dat enkele tientallen miljoenen euro’s gaat kosten.

Kastelijns; “ We maken wel het definitieve ontwerp af maar sturen dat voorlopig niet door naar de Raad.”. Volgend jaar tijdens de begrotingsbehandeling kan dan volgens de wethouder een zorgvuldige afweging gemaakt worden over welke plannen we gaan uitvoeren en wat daaraan uitgegeven kan worden.

Foto: Gemeente Oosterhout