De Kletspet – Geschiedenis & eerst eten & fuseren

De vragen van deze week:
1. Wat kunt u vertellen over de geschiedenis van Oosterhout?
2. “Eerst eten” zeggen ze in Oosterhout. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?
De stelling van de week:
Wat zou u ervan vinden als de gemeenten Oosterhout en Breda in de toekomst gaan fuseren?