Voedselbank bedankt vrijwilligers, sponsoren en partners.

Zij kijken terug op een 2e teeltjaar met veel geoogste groenten en fruit voor de Voedselbanken. De Voedseltuin is een fijne plek geworden voor verbinding. Samen met elkaar aan de slag om ecologische groenten en fruit te produceren voor de Voedselbanken. Lekker een paar uurtjes buiten werken met de handen in de grond voor een duurzame en waardevolle oogst.

De Voedseltuin productie draait volledig op vrijwilligers maar zonder donateurs en sponsoren zou dit niet mogelijk zijn geweest. Vol vertrouwen kijkt de voedseltuin naar 2024. Wil u gaan kijken of helpen, alle informatie vindt u op www.voedseltuinoosterhout.nl