“Vet leuke Oudejaarsavond, maar wel zonder olie in de afvoer”.

Het Waterschap Brabantse Delta vraagt uw medewerking om de kosten behapbaar te houden voor ons allemaal.

Het Waterschap voert een eindejaar campagne tegen het doorspoelen van frituur- en oliebollenvet door hert toilet of de afvoer. Nederlandse waterschappen ervaren tijdens de feestdagen bovengemiddelde overlast van ophopend frituurolie in riolen en gemalen, wat leidt tot aanzienlijke kosten en schade.

Het waterschap lanceert een online bewustwordingscampagne en roept op om frituurvet op verantwoorde wijze in te leveren bij speciale inzamelpunten zoals bv de milieustraat. Het doel is om mensen aan te moedigen hun vet niet in de afvoer te gooien, aangezien dit problemen veroorzaakt en de kosten voor het opruimen uiteindelijk bij de belastingbetaler belanden. Het hergebruiken van frituurvet is milieuvriendelijk, en het correct inleveren ervan draagt bij aan het voorkomen van verstoppingen en problemen in het afvoersysteem.