Ontwerptraject Skatepark begint 15 januari.

December 2023: vaststelling definitieve locatie Skatepark- rand Lukwelpark

7 juni 2022 werd door de gemeente gestart met het proces van bekijken waar een mogelijk skatepark het beste tot zijn recht zou komen.

Fases

Overzicht van de fases die door de gemeente zijn doorlopen : Fase 1: 7 juni 2022 – Vul de enquête in en blijf op de hoogte! Fase 2: Reacties enquête verwerken en volgende fase voorbereiden. Fase 3: Ophalen reacties voorkeurlocaties. Fase 4: Reacties verwerken en collegenota opstellen. Fase 5: Vaststelling locatie door college. Fase 6: Inloopavond. Fase 7: Vaststelling definitieve locatie. Fase 8: Het vervolg

In augustus van 2023 werd er al een voorkeurslocatie aangegeven door het college. Na verder onderzoek en inloopavond voor overleg met belanghebbenden en belangstellenden en het afwegen van voor en tegen argumenten heeft het college midden december ingestemd met de definitieve plek voor het nieuwe skatepark.

De strook tussen het sportveld van het Mgr. Frencken College en het Wilhelminakanaal aan de rand van het Lukwelpark moet de plek worden waar het nieuwe skatepark gaat komen. Na verder onderzoek en een informatieavond met belanghebbenden is nu ook de exacte locatie bekend. Deze strook ligt aan de rand van het Lukwelpark, op een acceptabele afstand van de woningen en naast een (toekomstige) fietsroute. Ook heeft deze plek geen gevolgen voor de aanwezige bomen en inwoners kunnen in het Lukwelpark blijven vissen, sporten en wandelen. 

Bron: Gemeente Oosterhout

Bron tekst en foto: gemeente Oosterhout

Het vervolg in de periode 15 januari 2024 – 2 februari 2024

Er kan nu gestart worden met het ontwerptraject. Ook in deze fase wordt inwoners gevraagd om mee te
denken en wordt de input meegenomen vanuit de bewonersbijeenkomsten. Hierdoor kan er een passend
skatepark gerealiseerd worden, die voldoet aan de verschillende wensen en behoeften van de
gebruikers én omwonenden. Het skatepark moet een voorziening worden voor heel de stad.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider J. Crezee via 14 0162 of stuur een e-mail naar j.crezee@oosterhout.nl