Er wordt minder geknaagd in De Brabantse Delta

Minder dijkenvreters……

Brabantse waterschappen zijn blij met de resultaten van de bestrijding van muskus- en beverratten in de regio’s Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Er is een opvallende daling te zien in vangsten van muskus- en beverratten. Deze afname is het resultaat van een doordachte strategie om de provincie vrij te maken van deze knaagdieren. In Brabant lukt dat beter dan in andere delen van Nederland.

Anco Sneep, bestuurslid verantwoordelijk voor waterveiligheid bij Brabantse Delta, benadrukt het directe verband tussen de vangstcijfers en de dijken. De graafactiviteiten van knaagdieren vormen een direct risico voor de kwaliteit en sterkte van waterkeringen.

Brabant volgt de in 2019 overeengekomen landelijke strategie om muskus- en beverratten te bestrijden. De waterschappen in Brabant hebben hun krachten gebundeld in één gezamenlijke organisatie. Meer dan dertig muskusrattenbestrijders werken binnen de regio van Noord-Brabant, uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta maar werkzaam in het hele gebied van de waterschappen De Dommel en Aa & Maas. Het resultaat is een significante afname, met in totaal 2.675 vangsten in 2023, vergeleken met 3.560 vangsten in 2022.

De verwachting is dat de vangsten van muskusratten in 2024 verder zullen afnemen tot onder de 2.000 exemplaren. Deze resultaten bevestigen het succes van de doelgerichte aanpak om de provincie vrij te maken van muskus- en beverratten.