Hoogstraat blijft open voor agrarisch verkeer. Amendement van CDA, gesteund door GBV met 15-14 stemmen gedragen in de raad.

CDA in persoon van fractievoorzitter Petro Trommelen, vraagt de raad akkoord te gaan met het afsluiten van de Hoogstraat voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer uitgezonderd) en niet akkoord te gaan met het afsluiten van de Hoogstraat voor landbouwverkeer;

Hieronder de redenen voor het amendement, overwegende;

 • dat de raad op 22 februari 2022 de definitieve herinrichtingsvisie voor de Hoogstraat
  inclusief inspraakverslag heeft vastgesteld;
 • daarin is opgenomen dat het landbouw- en vrachtverkeer gebruik kan blijven
  maken van de Hoogstraat, waarbij dit verkeer wel ontmoedigd wordt;
 • dat het college desondanks de Hoogstraat af wil sluiten voor landbouw- en
  vrachtverkeer;
 • enkel de raad bevoegd is om een eerder raadsbesluit aan te passen;
 • het college in het raadsvoorstel niet heeft onderbouwd waarom het eerdere
  raadsbesluit op dit punt zou moeten worden aangepast;
 • het afsluiten van de Hoogstraat voor landbouw- en vrachtverkeer evenmin
  onderdeel is van het voorgestelde besluit;
 • het afsluiten van de Hoogstraat het ter plaatse noodzakelijke landbouw- en
  vrachtverkeer dwingt te gaan rijden door andere woonstraten, die daar niet
  geschikt voor zijn;
 • de Hoogstraat al aanmerkelijk ontlast gaat worden door het wegvallen van de
  busroute;
 • vrachtwagens geweerd kunnen worden door voor vrachtverkeer enkel
  bestemmingsverkeer toe te staan;
 • we daarom het college willen houden aan het eerdere raadsbesluit dat de
  Hoogstraat normaal toegankelijk blijft voor landbouwverkeer,