De Kletspet – Leegstand & Winkelcentrum & Toekomst

De vragen van deze week:
1. Wordt leegstand in winkelcentra voornamelijk veroorzaakt door de toename van online aankopen en wat koopt u zelf online?
2. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke kanten van dit winkelcentrum?
De stelling van de week:
Over 10 jaar zijn er geen winkelcentra meer.