Sloop Arendshof is begonnen.

Deze week begonnen met de sloop van een deel van Arendshof II

Zoals in de planning van de gemeente staat beschreven: In het eerste kwartaal van 2024 wordt de (machinale) sloop van de westvleugel Arendshof ll afgerond en wordt er gestart met de bouw van de appartementen op deze locatie. Deze verwachting is wellicht ietwat ambitieus, maar wie weet.

Daarnaast wordt in maart de oplevering van de appartementen op de voormalige ABN-AMRO verwacht. Eind 2024 wordt de oplevering van de appartementen op de voormalige Rabobank locatie verwacht.

Stedenbouwkundige visie (Grosfeld Bekkers van der Velde, 2020)

2025
Medio 2025 zullen de appartementen ter hoogte van de Westvleugel Arendshof II worden opgeleverd. Na de oplevering van het laatste appartementsgebouw kan worden gestart met het volledig woonrijp maken van het openbaar gebied. De verwachting is dat de herinrichting van het openbaar gebied eind 2025/begin 2026 is afgerond.