IVN Landschapswandeling: Boomkikkerroute

Op zaterdag 10 februari organiseren de natuurgidsen van IVN Mark en Donge een lange wandeling van Bavel naar de vliegbasis Gilze-Rijen en terug over Dorst.

Tien jaar geleden werd op de vliegbasis een restpopulatie boomkikkers ontdekt, die nog steeds aanwezig is. De boomkikker, een kleine grasgroene kikker met zuignapjes aan het einde van de vingers en teentjes, is een van de sterkst bedreigde amfibieën in Nederland. De soort wordt nu beschermd volgens de Wet Natuurbescherming.

Er is een ecologische verbindingszone gecreëerd en langs deze route zijn kleine natuurgebieden ingericht als leefgebied voor flora en fauna, waardoor dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. De natuurgidsen hopen tijdens de wandeling amfibieën, struweelvogels en kleine zoogdieren tegen te komen. Boomkikkers worden echter niet verwacht vanwege de nog koude omstandigheden.

Aanvang 10.00 uur eind ca 16.00 uur. Meer informatie en deelnameformulier via https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten. Inschrijving verplicht.