Opknapbeurt groenstrook aan de Europaweg

De groenstrook langs het fietspad aan de Europaweg, aan de zijde van de Tulpenlaan 29 tot en met 91 (oneven) is versleten. De onder beplanting kan niet meer goed worden onderhouden en één boom is dood. Daarom is het toe aan een opknapbeurt.

De bestaande volwassen bomen gemaaid wordt. Het uittrekken van beplanting rondom deze bomen is niet mogelijk, omdat de boomwortels dan beschadigd raken. De kans dat de boom hierdoor sneuvelt, is groot. Rondom halfwas/jonge bomen en de rest van het groenvak wordt de beplanting wel verwijderd. Hier zal nieuwe onder beplanting inclusief solitaire heesters geplant worden. Ook worden zes nieuwe bomen geplant.

Dit plantseizoen wil de gemeente alles uitvoeren tussen nu en uiterlijk 15 maart 2024. Er zal geprobeerd worden om eventuele hinder, van de in te zetten machines, tot een minimum worden beperkt.

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze informatie? Neemt u dan contact op met Iris van der Maden, groenadviseur, i.van.der.maden@oosterhout.nl