Vleermuizen in dak en spouw van De Pannehoef?

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden aan de Pannehoef?

Renovatiewerkzaamheden aan De Pannehoef zijn gestart op 2 juni 2023, maar zijn nu tijdelijk stilgelegd Dit omdat een inmiddels verplichte QuickScan, de MOGELIJKE aanwezigheid van vleermuizen heeft gerapporteerd. Dit betekent dat er een definitief ecologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit gebeurt van mei tot september 2024, rekening houdend met de rust- en broedperiode van de vleermuizen. Tot de uitslag hiervan bekend is, is er een stop op dak en gevel werkzaamheden.

Het project is nu opgedeeld in twee fases:

  1. Fase 1: Interne werkzaamheden aan de Pannehoef gaan gewoon door zoals gepland, om af te ronden in mei 2024.
  2. Fase 2: Overige werkzaamheden aan gevel en dak, zijn afhankelijk van de uitkomsten van het definitieve ecologisch onderzoek.

Als er toch geen vleermuizen worden aangetroffen kan fase 2 in september 2024 starten. Als er wel vleermuizen worden aangetroffen, volgt een ontheffingsaanvraag en kan het project vertraging oplopen, variërend van een half jaar tot mogelijk langer.

Het bestuur van de Pannehoef wordt regelmatig bijgepraat en zal haar activiteiten voorlopig voor langere tijd vanuit Arendshof II voortzetten. Het projectteam buigt zich ondertussen over de mogelijke financiële consequenties voor het uitvoeren van de werkzaamheden in twee fases.