De Kletspet – Veiligheid & Explosieven & Criminele organisaties

De vragen van deze week:
1. Explosies komen steeds vaker voor in Nederland, zo ook op 4 maart in Oosterhout aan de Langenhof. Hoe veilig is Nederland eigenlijk nog?
2. Vaak laten jeugdigen onder de 23 zich overhalen explosieven te plaatsen. Wat vind u van deze ontwikkeling?
De stelling van de week:
De overheid staat machteloos tegenover criminele organisaties.