De Kletspet – 3e Wereldoorlog & Voorbereiding & Winnen van Rusland

De vragen van deze week:
1. Denkt u dat er een 3e WO gaat komen en hoe zou Nederland zich dan voor moeten bereiden en wanneer?
2. Hoe bereidt u zichzelf voor op een eventuele oorlog en wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen?
De stelling van de week:
Een oorlog met Rusland gaan we nooit winnen.