Voorkomen kindermishandeling pleegouders, wat had jeugdzorg moeten doen & inspectie

Wekelijks vragen over een actueel onderwerp aan het Oosterhoutse publiek.
De vragen van deze week:
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan in Vlaardingen met het 10 jarig meisje? Haar pleegouders zijn aangehouden op verdenking van doodslag, zware mishandeling, vrijheidsberoving en het ‘iemand in hulpeloze toestand brengen of laten’.
Vraag 1: Welke maatregelen moeten er volgens u nog meer genomen worden om kinderen veilig te kunnen plaatsen?
Jeugdzorg Nederland is ‘geraakt ‘ door het verdrietige bericht. Ook professionals en andere pleegouders zijn ontdaan. Jeugdzorg stelt dat het een ‘zeer trieste ‘ zaak is waarbij ‘iets ernstig mis is gegaan’.
Vraag2: Wat vind u dat Jeugdzorg Nederland beter had kunnen doen in deze kwestie?
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt hoe het zo fout heeft kunnen gaan in het gezin. En richt zich daarbij op de kwaliteit en veiligheid van de zorg tijdens het verblijf van het meisje in het pleeggezin.
Stelling: De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet zichtbaarder zijn in de Jeugdzorg.
ORTS – De verhalen van Oosterhout