Concepten detailhandelsvisie en binnenstadsvisie gereed Oosterhout gaat flink s…

[ad_1]
Concepten detailhandelsvisie en binnenstadsvisie gereed
Oosterhout gaat flink saneren in winkeloppervlakte in Arendshof
Detailhandelsvisie en binnenstadsvisie ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de (concept) detailhandelsvisie en de (concept) binnenstadsvisie ter inzage worden gelegd. Beide (concept) visies kan iedereen inzien vanaf woensdag 29 maart 2017 gedurende vier weken, tot en met woensdag 26 april 2017.

Het onafhankelijke advies- en ontwerpbureau BRO heeft in opdracht van de gemeente Oosterhout en in nauwe samenwerking met de binnenstadsmanager en de stuurgroep Bruisende Binnenstad, de detailhandelsvisie en binnenstadsvisie opgesteld. De detailhandelsvisie heeft betrekking op het detailhandelsbeleid zoals de gemeente Oosterhout dat binnen haar gemeentegrenzen wenst toe te passen. De visie bevat de kapstok voor de winkelstructuur, locatiekeuzes daarbinnen en handvatten voor beleid. Ook de gewenste boodschappenstructuur maakt onderdeel uit van de detailhandelsvisie. De binnenstadsvisie geeft het toekomstperspectief en de ontwikkelmogelijkheden voor de binnenstad en de verschillende deelgebieden. Volgens wethouder Willemsen is het van groot belang dat we inspelen op de ontwikkelingen van de detailhandel en binnenstad van Oosterhout. Wethouder Willemsen: “de gemeente Oosterhout wil de koers voor de lange termijn bepalen en daaraan vasthouden, zodat we samen kunnen werken aan een goed functionerende detailhandelsector gemeentebreed en de binnenstad van Oosterhout in het bijzonder.”

Niet kiezen = verliezen In de binnenstadsvisie wordt ingezoomd op de dynamiek in binnensteden in het algemeen en vervolgens in Oosterhout in het bijzonder. Bezoekersaantallen lopen terug en de leegstand neemt alsmaar toe. Oosterhout worstelt bovendien met haar positie nabij grotere centra als Tilburg en Breda. Het gewijzigde consumentengedrag en de sterke vergrijzing dwingen Oosterhout tot een serieuze saneringsopgave. BRO verwacht dat er in de binnenstad van Oosterhout tot aan het jaar 2030 een overaanbod van 5.500 m2 tot 8.000 m2 winkelvloeroppervlakte is. Deze stelling is onderbouwd met diverse analyses. Middelgrote steden verliezen steeds meer koopkrachtbinding wanneer geen ingrijpende keuzes worden gemaakt. Vertrekkend vanuit een realistisch ambitieniveau, is de visie op de binnenstad verder vormgegeven. Naast het toekomstperspectief en de ontwikkelmogelijkheden van de binnenstad, is gekeken hoe er kan worden omgegaan met initiatieven die de binnenstad versterken. De positie van binnensteden is de laatste jaren drastisch veranderd, waardoor het noodzakelijk is geworden de randvoorwaarden voor een goed functionerend centrum te formuleren.

Proces van inspraak Belangstellenden kunnen de (concept) visies inzien op www.oosterhout.nl/nieuws, maar ook bij het informatiecentrum in het stadhuis van Oosterhout, het Dorpshuis Den Brink te Den Hout, de Klip te Dorst en het gemeenschapshuis Oostquartier te Oosteind. Gedurende de vier weken van terinzagelegging, kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie geven. Schriftelijke reacties kan men richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van ‘reactie op (concept) detailhandelsvisie en/of (concept) binnenstadsvisie’. Indien men een mondelinge reactie wil geven, dan kan men een afspraak maken met de heer P. Loos van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 14 0162.[ad_2]

Source

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.