Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente

Meer kansen voor lokale ondernemers

Meer kansen voor lokale ondernemers, een streven om 100% duurzaam in te kopen en het effectueren van social return in het aanbestedingsbeleid. Deze aanvullende gemeentelijke doelstellingen hebben een plaats gekregen in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat burgemeester en wethouders in april hebben vastgesteld. De herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en een gewijzigde Aanbestedingswet waren aanleiding om het gemeentelijk beleid te herzien.

Meer kansen voor lokale ondernemers
De kansen voor de lokale ondernemers bij onderhands aanbesteden zijn vergroot door aanpassing van de drempelwaarden voor leveringen en diensten. Waar er voorheen een nationale procedure diende te worden gevolgd vanaf € 100.000,- tot € 209.000,-, geldt deze verplichting nu enkel nog bij het ontbreken van voldoende aanbod. Dit geeft de gemeente de ruimte om ook bij aanbestedingen van dergelijke omvang lokale ondernemers te selecteren in een meervoudig onderhandse aanbesteding. Omdat een kritische blik op de prijs wel belangrijk blijft zal bij een dergelijke aanbesteding naast het lokale aanbod ook altijd minimaal één niet-lokale aanbieder worden uitgenodigd.
Naast het vergroten van de kans voor lokale ondernemers binnen aanbestedingen investeert de gemeente ook sterk in het bieden van kennis en inzicht in de wereld van aanbestedingen. Er zal jaarlijks een themabijeenkomst worden georganiseerd voor ondernemers rondom het onderwerp inkoop- en aanbestedingen. Tevens zal een inl(k)oopspreekuur georganiseerd worden waarbij ondernemers de mogelijkheid hebben hun vragen voor te leggen aan een inkoopadviseur.

Duurzaamheid
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Daarom streeft zij er naar
om 100% duurzaam in te kopen. De gemeente heeft de inhoud van het Manifest ‘Professioneel Duurzaam Inkopen’ uit 2012 onderkend en haar ambitie en doelstellingen vastgelegd in de duurzaamheidsagenda 2016-2018. Daar waar duurzaam inkopen toegepast kan worden, wordt hier in het inkoop- en aanbestedingsproces invulling aan gegeven.

Social Return
De afgelopen jaren is Social Return binnen de gemeente Oosterhout op kleine schaal toegepast. Social Return is het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding ten behoeve van het creëren
van extra werk- of ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wel binnen
zekere grenzen. Een belangrijke randvoorwaarde voor toepassing is dat zij betrekking moeten
hebben op de werken, leveringen of diensten in het kader van de opdracht. De ervaringen maken
duidelijk dat Social Return vraagt om centrale coördinatie en maatwerk. Om de effectiviteit van Social
Return te verhogen, wordt voor de uitvoering, coördinatie, monitoring en (effect)meting van Social
Return voor één jaar extra capaciteit ingezet. De resultaten zullen geregistreerd worden en aan de
hand van de resultaten van deze pilot zal dan blijken wat nodig is om Social Return duurzaam en
effectief uit te kunnen blijven voeren.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.